Socis/es

En aquest apartat s’exposen els drets i els deures de tots els socis/es del Col·lectiu Cultural El Ganxo:

02- EL GANXO BLANC

DRETS:

– Participar en les activitats del Col·lectiu i en els òrgans de govern i representació, Exercir el dret de vot i assistir a l’Assamblea General d’acord amb els estatuts. Poder estar als òrgans de representació(si s’és major d’edat).

– Ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació del Col·lectiu, de l’estat de comptes i desenvolupament de la seua activitat. Es podrà accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.

– A ser oït amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que originen dites mesures; l’acord que impose la sanció, si és procedent, haurà de ser motivat.

– Impugnar els acords dels òrgans del Col·lectiu que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

DEURES:

– Compartir les finalitats del Col·lectiu i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

– Pagar les qüotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada soci.

– Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i repreesntació del Col·lectiu.

– Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s